Zapraszamy do wspólnej modlitwy, za Wasze Rodziny i wszystkie rodziny świata, w końcu też jesteście z Nazaretu!!!

Poszczególne intencje nowenny będą pojawiać się tutaj:

Dzień 1. Módlmy się za ojców rodzin, aby podejmowali zadanie ojcostwa z miłością, odwagą i odpowiedzialnością.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

Dzień 2. Módlmy się za dzieci, aby cieszyły się szczęśliwym dzieciństwem oraz opieką i miłością rodziców.

Najświętsza Rodzino…

Dzień 3. Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby każde dziecko zaznało miłości rodzinnego domu.

Najświętsza Rodzino…

Dzień 4. Módlmy się za rodziny, aby z Bożą pomocą mężnie przezwyciężały trudności, ufne w zwycięstwo miłości.

Najświętsza Rodzino…

Dzień 5. Módlmy się za każde zgładzone życie ludzkie, aby odrodziło się do życia wiecznego.

Najświętsza Rodzino…

Dzień 6. Módlmy się za dzieci, które przyjęły chrzest, aby jako Dzieci Boże, dążyły do świętości.

Najświętsza Rodzino…

Dzień 7. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby sprzyjały rozwojowi powołań kapłańskich i zakonnych, oddając wspaniałomyślnie swoje dzieci na służbę Bogu i Kościołowi.

Najświętsza Rodzino…

Dzień 8. Módlmy się o to, aby rodziny wprowadzały Boga i wartości chrześcijańskie w codzienne życie rodzinne.

Najświętsza Rodzino…

Dzień 9. Módlmy się o moralne i religijne odrodzenie rodzin, aby były Bogiem silne.

Najświętsza Rodzino…

 

2017-12-30T10:25:40+00:00
DMN

FREE
VIEW