CO TO JEST DMN ?2017-06-17T15:32:58+00:00

Czym jesteśmy?

DMN to grupa młodych ludzi, która wpatrując się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu, pragnie wzrastać w wierze i miłości oraz budować prawdziwą wspólnotę, otwartą na Boga i drugiego człowieka.

Po co jesteśmy?

We wspólnocie tej chcemy:

  • zachwycić się Nazaretem, który jest DOMEM i na tym fundamencie budować wizję swej przyszłości, odkrywać swoje życiowe powołanie;
  • rozwijać w sobie głęboką więź z Jezusem poprzez dzielenie się Słowem Bożym, modlitwę, życie sakramentalne by móc z Nim żyć w głębszej przyjaźni i odważnie o Nim świadczyć w środowisku w którym żyjemy;
  • wspólnie modlić się za swoje rodziny i za wszystkie rodziny na całym świecie;
  • poznawać siebie, rozwijać swoje talenty i dzielić się nimi.

Co robimy?

  • uczestniczymy w regularnych spotkaniach formacyjnych Duszpasterstwa oraz w rekolekcjach DMN;
  • włączamy się w życie Kościoła lokalnego ubogacając Liturgię i życie religijne parafii;
  • otwieramy się na problemy rodzinne w naszych środowiskach poprzez konkretną formę pomocy duchowej i materialnej;
  • staramy się żyć duchem Nazaretu na co dzień, troszcząc się o klimat miłości, otwartości, życzliwości i zaufania tam, gdzie jesteśmy.

Nasz wzór życia:

Najświętsza Rodzina- Jezus, Maryja i Józef, rodzina, w której panowała miłość, pokój, jedność serc i pragnień. Rodzina, w której wzrastał otoczony czułą opieką rodziców -Jezus z Nazaretu, nasz Najlepszy Przyjaciel i Brat !

Patron DMN:

Błogosławiona Franciszka Siedliska, która zachwyciła się ukrytym życiem św. Rodziny.

Nasze hasło

Królestwo Boże jest w Was !

DMN

FREE
VIEW